Ketua RW dan RT

NONAMAJABATAN
1MUHAMAD SUTIKNOKETUA RW 001
2SUNARYOKETUA RT 001
3SINANG KETUA RT 002
4RASMADIKETUA RT 003
5WARSONOKETUA RT 004
6SUWARNOKETUA RT 005